Księgi wieczystej

 
Tytuł:Księgi wieczystej
Url:https://wieczyste.biurach.pl
Opis: 
 Strona www do ustawy o księgach wieczystych i hipotece został ustalony z myślą o praktykach tj. radcach prawnych, adwokatach, sędziach, prawnikach w firmach zgrupowanych z branżą nieruchomości czy z instytucjami finansowymi, organach rejestrowych, instytucjach finansowych, a również osobach fizycznych, jakie w obrocie prywatnym i aktywności gospodarczej używają wartości swoich nieruchomości pod zabezpieczenie. Strona www ustawy o księgach wieczystych i hipotece także kodeksów powiązanych zawiera omówienie kodeksów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja obejmuje wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest poprzez pragmatyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. Ponadto komentarz mieści istotne akty legislacyjne warunkujące działanie zabezpieczeń na nieruchomości przy ich powstawaniu, zmianach, egzekucji, z uwzględnieniem formy, funkcji notariatu i specyfiki procedur bankowych. Zapraszamy

 
This template downloaded form free website templates