kodeks pracy ile przerwy między zmianami

 
Tytuł:kodeks pracy ile przerwy między zmianami
Url:https://prawoo.pl/kodeks-pracy-komentarz-2017,202
Opis: 
 W dokumentacja pracownicza w jaki sposób prowadzić i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy i kodeks pracy odnośnie urlopu,kodeks pracy po macierzyńskim,kodeks pracy wypowiedzenie pracownika,kodeks pracy ochrona przed emeryturą,kodeks pracy dz. u,kodeks pracy kary względem pracownika, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej.

 
This template downloaded form free website templates